Second Resolving Taxpayer - I Dont Wanna Grow Up

kolsyreis

Posted Aug. 1, 2015, 9:56 a.m. By bjorn Tags: Isblästring

Att använda kolsyreis för blästring är en av de absolut effektivaste metoderna att sanera eller rengöra ett föremål. Man kan helt enkelt inte tro sina ögon när man ser jämförelserna av före- och efterbilder. Det kan inte vara samma föremål. När jag först läste ordet kolsyreis kom jag att tänka på specialeffekter, men sedan insåg jag snabbt att detta handlade om något helt annat. Kolsyreblästring av t ex en gammal motor ger sådana slående resultat att man tror slutresultatet är en helt ny motor. Metoden kan användas framgångsrikt på alla möjliga material.